RB Lycka
RB Lycka är en enskild firma som Roger Bengtsson grundade den 3 oktober 2011 klockan 15:23 (vid någon tidpunkt är det dags att göra verklighet av en tanke). RB är dels initialerna i grundarens namn och dels en parafras på AB med hinten att det är ett företag att bli, vara och förbli lycklig.

Syftet med RB Lycka är att hjälpa till med personlig utveckling mot glädje och lycka; det med den starka övertygelsen att var och en till största del är sin egen lyckas smed - och att verktyget heter självdisciplin.
Stacks Image 23